KŠOPublikacija  
Napisal: blazbozic, december 30th, 2015

KŠOPUBLIKACIJA

Končno z nami nova KŠOPublikacija za leto 2015. Ob zaključku leta, tudi to za naše člane. 🙂