Sklic redne letne skupščine  
Napisal: blazbozic, oktober 17th, 2015

Portorož, 12.10.2015

 

 

 

Spoštovani člani, spoštovana skupščina, obveščamo Vas da je upravni odbor Kluba študentov občine Piran na 51. Redni seji, ki je potekala v petek, 9.10.2015, sklical redno letno skupščino:

 

Dnevni red:

1. Otvoritev skupščine, izvolitev delovnega predsedstva, zapisnikarja in dveh overoviteljev

2. Obravnava in potrditev letnih poročil organov kluba za leto 2015

3. Obravnava in potrditev letnega finančnega poročila kluba za leto 2016

4. Izvolitev volilne komisije

5. Predstavitev kandidatov za organe kluba

6. Volitve

7.   Razno

 

Pozivam člane, da se skupščine udeležijo,

 

Predsednik kluba

Blaž Božič