Razpis volitev v organe kluba in za svetnika ŠOLS  
Napisal: blazbozic, oktober 17th, 2015

Portorož, 12. oktrober 2015

 

Razpis volitev v organe Kluba študentov občine Piran

 

Spoštovani člani, spoštovana skupščina, obveščamo Vas da je upravni odbor Kluba študentov občine Piran na 51. redni seji, ki je potekala v petek, 9.10.2015, sklical redno letno skupščino in razpisal volitve v organe za:

· 4 mesta v Upravnem odboru

· 3 mesta v Nadzorni komisiji

· 3 mesta v Častnem razsodišču

· 1 mesto svetnika v Svetu ŠOLS
Na prosta mesta lahko kandidirajo vsi člani kluba, ki izpolnjujejo zahtevane pogoje (tj. status študenta za šolsko leto 2015/2016 in stalno prebivališče v občini Piran). Kandidaturo lahko vložite do vključno 25.10.2015 preko priporočene pošte s pripisom ‘’za volilno komisijo’’  na naslov Kluba študentov občine Piran, Fazanska 1 (upošteva se samo popolne kandidature, ki bodo dospele do predpisanega datuma).

 

 

 

Kandidatura mora vsebovati:

· Ime in priimek kandidata

· Mesto, za katero se kandidat poteguje

· Datum in kraj rojstva

· Naslov stalnega prebivališča

· Telefonska številka

· Izobraževalna ustanova, letnik in smer študija

· Potrdilo o statusu študenta za tekoče študijsko leto

· Potrdilo s katerim dokazujete stalno prebivališče (kopija osebnega dokumenta)

· Podpisana izjava, da kandidat ni član izvršilnega organa politične stranke ali njenega podmladka

· Lastnoročni podpis kandidata/ke

Volitve bodo potekale na redni letni skupščini, ki bo v torek 8.11.2015 ob 19.15 uri  v sejni sobi Kluba študentov občine Piran, Fazanska 1 v Luciji.

Pozivamo skupščino, da se volitev udeležite.
 

 

Klub študentov občine Piran

 

Predsednik kluba

Blaž Božič